Smernico za krožna naročila v gradbeništvu je zdaj na voljo.
Prenesite različico vodnika v formatu PDF in si preberite podrobnosti.

Kmalu bo na voljo tudi interaktivna različica vodnika. Ostani z nami!

 
Ustvarjalec smernice: Inštitut za inovacije in odgovoren razvoj

Smernice za krožna naročila v gradbeništvu bodo služile kot celovita baza znanja za vse deležnike v gradbeni industriji, ki so vključeni v javna ali zasebna naročila na kateri koli fazi procesa. Ta smernica bo ponujala vpoglede, nasvete in najboljše prakse za vsako fazo procesa, od identifikacije razlogov do upravljanja pogodb.

Prvenstveno bo priročnik vodil bralce pri opredeljevanju potreb in zahtev naročila. To vključuje razumevanje splošnih ciljev, oceno dejanskih potreb, pridobivanje notranje podpore, prilagajanje, prepoznavanje tveganj in priložnosti. Naslednji odsek se bo osredotočil na ustvarjanje ustreznih specifikacij in izbiranjem meril za dodelitev, ki bodo omogočila prepoznavnje dobaviteljev, ki so najbolj relevantni v nadaljnih fazah procesa. Poudarek bo na predhodnih posvetovanjih pred naročilom, različnih vrstah postopkov, tehničnih specifikacijah (vključno s standardi, zmogljivostjo, zahtevami za izdelke in materiale, zahtevami za proizvodnjo in gradbeni proces ter procesom preverjanja) in merilih za dodelitev.
Tretji del bo poudaril pomen vključevanja trga med postopkom naročanja. Raziskoval bo nove poslovne koncepte, izvajal tržne posvete in se pogovarjal s potencialnimi dobavitelji. Naslednji del bo posvečen ocenjevanju in dodelitvi pogodbe. Priporočene metode ocenjevanja bodo zagotovljene, opisane pa bodo tudi ralične metode merjenja krožnosti in ključni kazalniki uspešnosti. Nazadnje bo smernica pomagala pri upravljanju pogodb z nasveti za spremljanje izvedbe, dodelitvijo vlog in prilagodljivostjo, učinkovitimi KPI-ji in pregledovanje uspešnosti.