Vznemirljive novice iz delavnice projekta CirCon4Climate v Pragi!

Z veseljem predstavljamo ključne poudarke naše nedavne delavnice v Pragi 25. maja, ki jo je gostil vodja projekta – Češka tehnična univerza v Pragi. Ta delavnica je služila kot drugo posvetovanje z deležniki v okviru projekta CirCon4Climate, ki ga podpira Evropska podnebna iniciativa (EUKI). Več kot 20 strokovnjakov iz gradbene industrije se je pridružilo našim razpravam in izmenjavi vpogledov o uvedbi načel krožnega gospodarstva za ublažitev vpliva gradnje na okolje.
Na delavnici smo predstavili prve rezultate našega projekta, vključno z smernicami za krožno javno naročanje, strategijami krožne gradnje, izbiri krožnih nizkoogljičnih gradbenih materialov, varni uporabi sekundarnih materialov in izobraževalnih materialih za univerze.
Ključni sklepi:

  1. Smernice za krožno nabavljanje: Udeleženci so poudarili potrebo po vladni pomoči pri javnem naročanju, še posebej so omenili ustrezne smernice ali predpise. Poudarjena je bila uporaba standardov, kot je evropska taksonomija, za omogočanje financiranja prihodnjih krožnih projektov.
  1. Strategije krožne gradnje: Udeleženci so poudarili pomen seznama konceptov oblikovanja ob začetku projekta, vključno z informacijami o življenjskem ciklu in zbirko ponovno uporabnih materialov. Koncept “Zgradba kot materialna banka” je prejel veliko pozornosti, razpravljali so o možnosti nacionalne platforme za ponovno uporabljive materiale.
  2. Izbor krožnih in nizkoogljičnih gradbenih materialov: Deljene so bile dobre prakse, na primer uporabo veziv in toplotne izolacije v asfaltnih aplikacijah. Gradbeni sektor bi moral upoštevati pravila EPR, da zagotovi kakovost in zanesljivost recikliranih materialov.
  3. Varna uporaba sekundarnih materialov: Udeleženci so poudarili potrebo po nadaljnjem delu za premagovanje skeptičnosti do recikliranih materialov. Nadaljnje ozaveščanje in pojasnjevanje udeležencem na trgu sta ključna za njihovo dostopnost in sprejetje.
  4. Najboljše prakse in izobraževalna gradiva: Predlog je prejel pozitiven odziv. Vključevanje študentov kot prihodnjih strakovnjakov in zagotavljanje praktičnih nasvetov prek kontrolnih seznamov so bili izpostavljeni kot dragoceni izobraževalni pristopi.
    Zahvaljujemo se za aktivno udeležbo in dragocene prispevke vseh udeležencev delavnice. Pridobljena spoznanja bodo igrali ključno vlogo pri oblikovanju prihodnje usmeritve projekta CirCon4Climate.

    Ostanite z nami za več posodobitev, ko nadaljujemo našo pot proti trajnostni in krožni gradbeni industriji.