Smernico za izbor krožnih in nizkoogljičnih gradbenih materialov je zdaj na voljo.
Prenesite različico vodnika v formatu PDF in si preberite podrobnosti.

Kmalu bo na voljo tudi interaktivna različica vodnika. Ostani z nami!

 
Avtor smernic: ZAG Slovenija

Raziskujejo se možnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izbrane krožne in nizkoogljične gradbene materiale preko različnih študij primerov.

Cilj delovnega paketa – Izbor krožnih in nizkoogljičnih gradbenih materialov – je oceniti potencial za zmanjšanje globalnega segrevanja v primeru uporabe različnih krožnih in nizkoogljičnih materialov v gradbeništvu. Aktivnosti v okviru tega delovnega paketa bodo izvedene v naslednjih fazah. V prvi fazi bomo pripravili seznam gradbenih materialov, za katere predvidevamo, da so krožni in imajo relativno nizek potencial za globalno segrevanje (npr. nizek ogljični odtis). V drugi fazi bomo razvili metode za okoljsko oceno gradbenih materialov, ki se ponovno uporabljajo / reciklirajo ob prenovi zgradbe. Pravzaprav želimo izboljšati metodološke vrzeli v metodologiji ocenjevanja življenjskega cikla. Ta metodologija se običajno uporablja za okoljsko ocenjevanje izdelkov. V zadnji fazi bo nova metoda preizkušena na gradbenih materialih, opredeljenih v prvem koraku. Upoštevan bo poseben primer študije v zvezi z ponovno uporabo ali recikliranjem vsakega gradbenega materiala.