Gradnja krožnih pristopov v projektu CirCon4Climate

Poslanstvo projekta je prispevati k blaženju podnebnih sprememb in zagotoviti oskrbo v gradbenem sektorju s poudarkom na krepitvi načel krožne gradnje na Češkem , Poljskem in v Sloveniji z uporabo najboljših praks iz Nemčije.

Cilj projekta je povečati zastopanost načel krožne gradnje v javnih naročilih, spodbujati ključne akterje v gradbeništvu k uporabi sekundarnih materialov in nazadnje povečati obseg in okoličino zbiranja materialov za ponovno uporabo in recikliranje. Na primer prek regionalnih registrov materialov.

Preberi več

Problem

Na Češkem, Poljskem in v Sloveniji se večino odpadka iz gradbene industrije odlaga na odlagališča namesto recikliranja. Vendar pa je v gradbeništvu mogoče do 70 odstotkov odpadkov iz rušenja ponovno uporabiti.

Gradbena industrija v teh državah se spopada z izzivi implementacije načel krožnosti, linearnega koncepta in osredotočenosti na kratkoročni dobiček, kar se odraža v celotnem življenjskem ciklu stavbe. Vse sodelujoče države se soočajo z podobnim problemom, in sicer, da v večini primerov ne izvajajo predhodnih revizij pred rušenjem tako večino gradbenih in rušilnih odpadkov odlagajo, zasipajo ali ga “uporabljajo kot tehnično plast” na odlagališčih, kar je najlažji način za odstranjevanje te vrste odpadkov. Tako se uporablja ali reciklira manj kot 30% razpoložljivih sekundarnih virov. Hkrati je znano, da je do 70% gradbenih in rušilnih odpadkov ponovno uporabnih v ustreznih gradbenih dejavnostih. Zapiranje ekonomske zanke za gradbene materiale bi privedlo do zmanjšanja nastajanja emisije toplogrednih plinov (TGP), saj imajo surovine veliko večji ogljični odtis.

Rešitev problema

Povečanje ozaveščenosti o postopki krožnjr gradnje med regionalnimi vladami , občinami ter ključnimi akterji v industriji.

Projekt krepi načelo krožne gradnje na Češkem, Poljskem in Sloveniji s pomočjo najboljših praks iz Nemčije. Za dosego tega cilja, projekt povečuje ozaveščenost o postopku krožnje gradnje med regionalnimi vladami, občinami ter ključnimi akterji v industriji; politiki, arhitekti, izvajalci, investitorji in organi za urbanistično načrtovanje. V praksi projekt svetuje investitorjem, kako povečati načela krožne gradnje v javnem naročanju. Poleg tega arhitektom in organom za urbanistično načrtovanje zagotavlja dobre primere in podporo pri oblikovanju stavb z recikliranimi materiali. S tem se spodbuja gradbeno industrijo k uporabi sekundarnih materialov – recikliranih materialov, ki se lahko uporabljajo v proizvodnih procesih – in povečanju obsega zbiranja materialov za ponovno uporabo in recikliranje. Projekt pri tem uporablja najboljše prakse iz Nemčije kot vodilo v tem procesu. V celoti prispeva k blaženju podnebnih sprememb in zagotavljanju oskrbe v gradbenem sektorju.