Wytyczne dotyczące projektowania budynków cyrkularnych.

Wkrótce dostępny będzie przewodnik w wersji interaktywnej.

Bądź na bieżąco!

 
Twórca wytycznych: Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, Uniwersyteckie Centrum dla Energooszczędnych Budynków

Wiedza na temat strategii projektowania mających na celu zwiększenie cyrkularności budynków jest podsumowywana i dalej rozwijana w wytycznych.

Aby przyspieszyć i uczynić przejście do gospodarki obiegu zamkniętego bardziej skutecznym, kluczowe jest posiadanie przeglądu różnych strategii, zasad i możliwych narzędzi, których implementacja może przynieść udane rozwiązania dla branży budowlanej.
Publikacja ta zapewnia przegląd zasad projektowania budynków cyrkularnych przez pryzmat 9R, w tym projektowanie z myślą o demontażu, odwracalności, adaptowalności, rekonfiguracji i przekształcalności przestrzennej, jak również przegląd możliwych narzędzi do uzyskania informacji zwrotnej o cykliczności. Korzystając z tych zasad budynki można łatwo rozebrać, naprawić lub dostosować do nowego użytkowania, a przez to zmniejszyć potrzebę nowych materiałów i minimalizować generowanie odpadów budowlanych.