Wytyczne dotyczące wyboru cyrkularnych i nisko-emisyjnych materiałów budowlanych.

Wkrótce dostępny będzie przewodnik w wersji interaktywnej.

Bądź na bieżąco!

 
Twórca wytycznych: ZAG Słowenia

Zbadana zostanie możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym poprzez wykorzystywanie wybranych cyrkularnych oraz nisko-emisyjnych materiałów budowlanych.

Celem tego przewodnika jest ocena potencjału łagodzenia globalnego ocieplenia w poprzez użycie wyselekcjonowanych materiałów. Działania w ramach tego pakietu prac będą prowadzone na następujących etapach: pierwsza faza obejmie przygotowanie listy materiałów budowlanych, które są cyrkularne i mają niski ślad węglowy. Na drugim etapie opracujemy metody oceny środowiskowej materiałów budowlanych, które są poddawane ponownemu użyciu / recyklingowi, biorąc pod uwagę remont budynku. Chcemy poprawić luki metodologiczne w metodologii oceny cyklu życia materiału. Ta metodologia jest powszechnie stosowana do oceny środowiskowej produktów. Na ostatnim etapie nowa metoda zostanie przetestowana na materiałach budowlanych zdefiniowanych na pierwszym etapie. Rozważony zostanie specjalny przypadek związany z ponownym użyciem lub recyklingiem każdego materiału budowlanego.