Ekscytujące wieści z warsztatów projektu CirCon4Climate w Pradze!

Z wielką radością prezentujemy kluczowe momenty z naszych ostatnich warsztatów w Pradze, które odbyły się 25 maja. Gospodarzem był lider projektu – Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze. Warsztaty te były drugim spotkaniem konsultacyjnym z interesariuszami w ramach projektu CirCon4Climate, wspieranego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną (EUKI). Ponad 20 profesjonalistów z branży budowlanej dołączyło do nas, aby omówić i wymienić się doświadczeniami na temat wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w celu zmniejszenia wpływu budownictwa na środowisko.

Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy pierwsze rezultaty naszego projektu, w tym wytyczne dotyczące zamówień publicznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, strategii budowy obiektów w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym, wyboru materiałów budowlanych o obiegu zamkniętym i niskim poziomie emisji CO2, bezpiecznego wykorzystania materiałów wtórnych oraz materiałów edukacyjnych dla uniwersytetów.

Kluczowe wnioski:
1. Wytyczne dotyczące zamówień publicznych w gospodarce o obiegu zamkniętym: Uczestnicy podkreślali potrzebę wsparcia rządu w zakresie zamówień publicznych, w szczególności wspominając o odpowiednich wytycznych lub regulacjach. Podkreślono wykorzystanie standardów, takich jak europejska taksonomia, umożliwiających finansowanie przyszłych projektów opartych na zasadach obiegu zamkniętego.

2. Strategie budowy obiektów w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym: Uczestnicy podkreślali wagę listy kontrolnej koncepcji projektowania na etapie inicjacji projektu, w tym informacji o cyklu życia i bazy danych materiałów do ponownego użycia. Koncepcja „Budynek jako bank materiałów” spotkała się z dużym zainteresowaniem, a możliwość stworzenia krajowej platformy dla materiałów do ponownego użycia była omawiana.

3. Wybór materiałów budowlanych o obiegu zamkniętym i niskim poziomie emisji CO2: Dzielono się dobrymi praktykami, takimi jak wykorzystanie wiązań asfaltowych i izolacji termicznej w zastosowaniach. Sektor budowlany powinien zająć się zasadami EPR, aby zapewnić jakość i niezawodność materiałów recyklingowych.

4. Bezpieczne użycie materiałów wtórnych: Uczestnicy podkreślali potrzebę kontynuacji pracy nad sceptycyzmem wobec materiałów recyklingowych. Kontynuowane działania informacyjne i wyjaśnianie dla uczestników rynku są kluczowe dla ich dostępności i akceptacji.

5. Najlepsze praktyki i materiały edukacyjne: Propozycja spotkała się z pozytywnym odzewem. Angażowanie studentów jako przyszłych specjalistów i dostarczanie praktycznych porad za pomocą list kontrolnych zostały podkreślone jako cenne podejścia edukacyjne.

Jesteśmy wdzięczni za aktywny udział i cenne wkłady ze strony wszystkich uczestników warsztatów. Uzyskane wnioski odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego kierunku projektu CirCon4Climate.

Bądźcie z nami i śledźcie kolejne aktualizacje, gdy kontynuujemy naszą podróż w kierunku zrównoważonej i cyrkulacyjnej branży budowlanej.