Wkrótce tutaj znajdziesz materiały edukacyjne dla uczelni.

Bądź na bieżąco!

 
Twórca materiałów: Czech Technical University in Prague, University Centre for Energy Efficient Buildings

Prace w toku…

Materiały będzie można pobrać tutaj
(dostępne w 2024 roku)


Materiały edukacyjne dla uczelni są publikowane, aby rozpowszechniać zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i przykłady dobrych praktyk wśród studentów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym przynosi nowe możliwości i wyzwania związane z projektowaniem budynków w obiegu zamkniętym, audytami przed rozbiórką, selektywnym rozbieraniem, zarządzaniem odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, a także działaniami prowadzącymi do bardziej zrównoważonego środowiska budowanego. Aby sprostać tym zadaniom, nowe kompetencje muszą być nabyte wśród architektów, inżynierów, deweloperów i władz publicznych. W związku z tym, materiały edukacyjne mają na celu przedstawienie przeglądu możliwości stosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle budowlanym. Ponadto, zostanie opisana idea budynku jako banku materiałów, a czytelnicy zostaną poinformowani o możliwościach wykorzystania produktów, elementów konstrukcyjnych i materiałów z budynku, które mogą być później ponownie wykorzystane lub przetworzone. Dotyczyć to będzie możliwości technicznych, właściwości i krajowych wymagań prawnych. Dodatkowo, materiały opiszą proces selektywnej dekonstrukcji jako kluczowy proces prowadzący do maksymalnego wykorzystania elementów konstrukcyjnych i materiałów z budynku.