Pakiet informacyjny dla producentów produktów budowlanych na temat bezpiecznego użytkowania materiałów wtórnych.

Wkrótce dostępny będzie przewodnik w wersji interaktywnej.

Bądź na bieżąco!

 
Twórca wytycznych: Instytut Techniki Budowlanej, Departament Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Pakiet WP6 jest prowadzony przez Instytut Techniki Budowlanej w Polsce. Kluczowe działania realizowane w ramach zadania WP6 obejmują zwiększenie świadomości o praktykach gospodarki obiegu zamkniętego oraz bezpiecznego wykorzystania materiałów wtórnych wśród producentów i innych interesariuszy z branży budowlanej.

Postaramy się usystematyzować wiedzę i wskazać obowiązki normatywne dla producentów i konsumentów, którzy chcą korzystać z recyklingu materiałów budowlanych, aby poprawić gospodarkę odpadami i ochronę środowiska. Działania projektowe stworzą również przestrzeń i umożliwią krajowym producentom wymianę doświadczeń w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego podczas okrągłych stołów i warsztatów.

Wnioski z spotkań z przedstawicielami różnych grup branży budowlanej znajdą odzwierciedlenie w Pakiecie informacyjnym dla producentów produktów budowlanych na temat bezpiecznego wykorzystania materiałów wtórnych. Przewodnik będzie obejmował charakterystykę wymagań dla materiałów wtórnych, tj. odzyskanych i ponownie wprowadzanych na rynek materiałów i tych recyklingowanych, w odniesieniu do oceny właściwości technicznych i ich wpływu na zdrowie i środowisko. Przewodnik będzie zawierał sekcje dotyczące ustawodawstwa, norm i krajowych wymogów, które pomogą interesariuszom poprawić swoją wiedzę na temat wprowadzania na rynek produktów budowlanych zawierających materiały wtórne.