Wzmacnianie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu – projekt CirCon4Climate

Misją projektu jest przyczynianie się do łagodzenia zmian klimatu oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw w sektorze budowlanym poprzez wzmacnianie cyrkularnych praktyk w Czechach, Polsce i Słowenii, w oparciu o doświadczenia z Niemiec.

Projekt ma na celu zwiększenie reprezentacji zasad budownictwa cyrkularnego w zamówieniach publicznych, zachęcanie kluczowych interesariuszy w branży do wykorzystywania materiałów wtórnych, zwiększanie świadomości społeczeństwa i studentów dotyczących rozwiązań GOZ, jak również zwiększanie skali gromadzenia materiałów do ponownego użycia czy recyklingu, na przykład poprzez promowanie regionalnych kadastrów materiałowych.

Czytaj więcej

Problem

W Czechach, Polsce i Słowenii większość odpadów z sektora budowlanego jest składowana na wysypiskach zamiast być poddawana recyklingowi. W budownictwie aż do 70 procent odpadów z rozbiórek można by jednak ponownie wykorzystać.

Branża budowlana w tych krajach boryka się z implementacją zasad cyrkularnych. Opiera się przede wszystkim na linearnym koncepcie skupiającym się na krótkoterminowym zysku, a nie na całym cyklu życia budynku. Zarówno Polska, Czechy, jak i Słowenia zmagają się z tym samym problemem – zazwyczaj nie przeprowadza się audytów przedrozbiórkowych, a większość odpadów z budowy i rozbiórek jest składowana na wysypiskach, zasypywana lub „używana jako warstwa techniczna” na wysypiskach, co jest najłatwiejszym sposobem na pozbycie się tych materiałów. Tym samym, mniej niż 30% dostępnych zasobów wtórnych jest wykorzystywanych lub recyklingowanych. Jednocześnie wiadomo, że do 70% odpadów z budowy i rozbiórki można by ponownie wykorzystać w odpowiednich działaniach budowlanych. Skuteczne zamknięcie obiegu w branży budowlanej w kwestii wykorzystania materiałów skutkowałoby znaczącym zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.

Rozwiązanie

Zwiększanie świadomości na temat budownictwa cyrkularnego i zasad GOZ wśród regionalnych rządów i samorządów oraz kluczowych interesariuszy w branży.

Projekt wzmacnia wykorzystanie cyrkularnych praktyk w Czechach, Polsce i Słowenii, korzystając z doświadczeń z Niemiec. Aby osiągnąć ten cel, projekt zwiększa świadomość na temat cyrkularnych strategii projektowania, materiałów niskoemisyjnych, czy cyrkularnych zamówień publicznych i prywatnych wśród regionalnych rządów i samorządów, a także kluczowych interesariuszy w branży: decydentów, architektów, wykonawców, inwestorów i władz urbanistycznych. Zespół projektowy w opracowanych przewodnikachi i wytycznych będzie doradzał inwestorom, jak wdrażać zasady GOZ w zamówieniach publicznych i prywatnych. Ponadto dostarczy architektom i samorządom dobrych przykładów oraz wsparcia w projektowaniu budynków z materiałów z recyklingu. Opublikowany zostanie również zestaw rekomendacji, dotyczący bezpiecznego korzystania z materiałów wtórnych i materiałów z recyklingu, oraz przewodnik dotyczący wyboru cyrkularnych i nisko-emisyjnych materiałów. W końcowej fazie przygotowane zostaną materiały i plan edukacyjny na temat zasad GOZ w branży budowlanej, przeznaczone dla uczelni wyższych. Zespół projektowy przy tworzeniu wytycznych opiera się na najlepszych praktykach z Niemiec.