Brzy zde najdete vzdělávací materiály pro univerzity.

Buďte s námi!

 
Tvůrce materiálů: Czech Technical University in Prague, University Centre for Energy Efficient Buildings

Práce probíhá…

Materiály budete moci stáhnout zde
(k dispozici v roce 2024)


Vzdělávací materiály pro univerzity jsou publikovány za účelem šíření principů CE a příkladů dobré praxe mezi studenty.

Cirkulární ekonomika přináší nové příležitosti a výzvy související s cirkulárním designem budov, předdemoličními audity, selektivní dekonstrukcí, správou stavebních a demoličních odpadů a aktivitami vedoucími k udržitelnějšímu stavebnímu prostředí. K řešení těchto úkolů je nutné získat nové kompetence mezi architekty, inženýry, developery a veřejnými orgány. Vzdělávací materiály proto mají za cíl představit přehled možností uplatnění principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Navíc bude popsán koncept budovy jako materiálové banky a čtenáři budou informováni o možnostech použití produktů, konstrukčních prvků a materiálů z budovy, které mohou být následně znovu použity nebo recyklovány. Jedná se o technické možnosti, vlastnosti a národní legislativní požadavky. Kromě toho budou materiály popisovat proces selektivní dekonstrukce jako klíčový proces vedoucí k maximálnímu využití konstrukčních prvků a materiálů z budovy.