Příručka o cirkulárních a nízkouhlíkových stavebních materiálech je nyní dostupná.

Brzy zde najdete interkatviní verzi příručky.

Buďte v obraze!

Tvorba příručky: ZAG Slovinsko

Možnosti snižování skleníkových plynů jsou zkoumány pro vybrané cirkulární a nízkouhlíkové stavební materiály prostřednictvím různých případových studií.

Cílem této části projektu je výběr cirkulárních a nízkouhlíkových stavebních materiálů a hodnocení potenciálního zmírnění globálního oteplování v případě použití různých cirkulárních a nízkouhlíkových materiálů ve stavebnictví. Projekt bude představen v následujících fázích: V první fázi je představen seznam stavebních materiálů, které mají být cirkulární a mají relativně nízký potenciál globálního oteplování (např. nízkou uhlíkovou stopu). Ve druhé fázi jsou vyvinuty metody pro environmentální hodnocení stavebních materiálů, které jsou podrobeny opětovnému použití/recyklaci s ohledem na rekonstrukci budovy. Ve skutečnosti chceme zlepšit metodické mezery v metodologii analýzy životního cyklu. Tato metodologie je běžně používána pro environmentální hodnocení výrobků. V poslední fázi je nová metoda testována na stavebních materiálech definovaných v prvním kroku. Speciální případová studie související s opětovným použitím nebo recyklací každého stavebního materiálu je zvažována.