PŘÍRUČKA PRO CIRKULÁRNÍ ZADÁVÁNÍ je nyní k dispozici!
Stáhněte si PDF verzi průvodce a přečtěte si podrobnosti.

Brzy zde najdete také interaktivního průvodce. Zůstaňte v obraze!

 
Tvůrce pokynu: Institut pro inovace a odpovědný rozvoj

Příručka pro cirkulární zadávání ve stavebnictví poslouží jako komplexní databáze znalostí pro všechny zúčastněné strany ve stavebnictví, které se podílejí na veřejných nebo soukromých zakázkách v jakékoli fázi procesu. Tato příručka nabídne náhledy, rady a osvědčené postupy pro každou fázi procesu, od identifikace důvodů až po řízení smluv.

Nejprve povede příručka čtenáře při definování potřeb a požadavků zakázky. To zahrnuje pochopení celkových cílů, posouzení skutečných potřeb, získání interní podpory, přizpůsobení a identifikaci rizik a příležitostí. Dále se zaměří na vytváření vhodných specifikací a výběr kritérií hodnocení, které umožní identifikaci dodavatelů, kteří jsou v dalších fázích procesu nejrelevantnější. Zde bude kladen důraz na konzultace před zakázkou, různé typy postupů, technické specifikace (včetně norem, výkonu, požadavků na výrobky a materiály, požadavků na proces výroby a stavebního procesu a proces ověřování) a kritéria hodnocení.


V neposlední řadě bude zdůrazněn i význam zapojení trhu během procesu zakázky. Budou se zkoumat nové obchodní koncepty, jak provádět konzultace na trhu a navázat dialog s potenciálními dodavateli. Závěrečná část bude věnována hodnocení a uzavření smlouvy. Budou poskytnuty doporučené metody hodnocení a budou popsány různé způsoby měření cirkularity a klíčových výkonnostních ukazatelů. Příručka pomůže i při procesu uzavírání smlouvy tím, že nabídne návrhy na vedení kontrol zpracování zadání, dělení rolí a flexibilitu, efektivní KPI a hodnocení výkonu.