Vzrušující novinky z pracovního setkání projektu CirCon4Climate v Praze!

S radostí představujeme klíčové momenty z našeho nedávného workshopu v Praze, který se konal 25. května a hostil ho vedoucí projektu – České vysoké učení technické v Praze. Tento workshop sloužil jako druhé konzultační setkání se zúčastněnými stranami v rámci projektu CirCon4Climate, který podporuje Evropská klimatická iniciativa (EUKI). Přes 20 odborníků ze stavebního průmyslu se k nám připojilo, aby diskutovalo a vyměňovalo názory na implementaci principů cirkulární ekonomiky pro snížení environmentálního dopadu stavebnictví.

Během workshopu jsme představili první výsledky našeho projektu, včetně směrnic o cirkulárních veřejných zakázkách, strategií cirkulárního stavitelství, výběru cirkulárních, nízkouhlíkových stavebních materiálů, bezpečného použití sekundárních materiálů a vzdělávacích materiálů pro univerzity.

Klíčové závěry:
1. Směrnice pro cirkulární veřejné zakázky: Účastníci zdůraznili potřebu vládní podpory při veřejných zakázkách, konkrétně zmínili relevantní směrnice nebo nařízení. Bylo zdůrazněno využití standardů jako je evropská taxonomie pro financování budoucích cirkulárních projektů.

2. Cirkulární stavební strategie: Účastníci zdůraznili důležitost kontrolního seznamu návrhových konceptů při zahájení projektu, včetně informací o životním cyklu a databáze opětovně použitelných materiálů. Koncept „Budova jako materiálová banka“ vzbudil významnou pozornost a byla diskutována možnost národní platformy pro opětovně použitelné materiály.

3. Výběr cirkulárních a nízkouhlíkových stavebních materiálů: Byly sdíleny dobré praxe, například použití asfaltových pojiv a tepelné izolace v aplikacích. Stavební sektor by měl řešit pravidla EPR (Extended producer responsibility), aby zajistil kvalitu a spolehlivost recyklovaných materiálů.

4. Bezpečné použití sekundárních materiálů: Účastníci zdůraznili potřebu pokračovat v práci na řešení skepticismu vůči recyklovaným materiálům. Pokračování v osvětové činnosti a vysvětlování pro účastníky trhu je zásadní pro jejich dostupnost a přijetí.

5. Nejlepší praxe a vzdělávací materiály: Návrh obdržel pozitivní zpětnou vazbu. Zapojení studentů jako budoucích specialistů a poskytování praktických rad prostřednictvím kontrolních seznamů byly zdůrazněny jako cenné vzdělávací přístupy.

Jsme vděčni za aktivní účast a cenné příspěvky všech účastníků workshopu. Získané poznatky budou hrát klíčovou roli při formování budoucího směřování projektu CirCon4Climate.

Zůstaňte s námi a sledujte další aktualizace, jak pokračujeme v naší cestě k udržitelnému a cirkulárnímu stavebnímu průmyslu.