Příručku pro výrobce stavebních produktů o bezpečném využití sekundárních materiálů je nyní k dispozici!
Stáhněte si PDF verzi průvodce a přečtěte si podrobnosti.

Brzy zde najdete také interaktivního příručku. Zůstaňte v obraze!

 
Tvůrce informační příručky: ITB Building Research Institute, oddělení pro tepelnou fyziku, akustiku a životní prostředí

Balíček s názvem Bezpečné využití sekundárních materiálů vede Stavební výzkumný ústav v Polsku. Klíčové aktivity prováděné v rámci tohoto dokumentu zahrnují zvyšování povědomí o praktikách CE a o bezpečném využití sekundárních materiálů mezi výrobci a dalšími zúčastněnými stranami.

Pracovní tým se snažil systematizovat znalosti a označit normativní povinnosti pro výrobce a spotřebitele, kteří chtějí využívat recyklované stavební materiály, aby zlepšili odpadové hospodářství a ochranu životního prostředí. Během projektu vznikne do budoucna prostor i pro výměnu zkušeností v oblasti cirkulární ekonomiky mezi výrobci stavebních produktů, a to během kulatých stolů a workshopů.
Závěry ze setkání s představiteli různých skupin stavebního průmyslu se budou odrážet v informačním balíčku pro výrobce stavebních produktů o bezpečném využití sekundárních materiálů. Obsah příručky bude obsahovat charakteristiku požadavků na sekundární materiály, tedy na materiály získané a znovu uvedené na trh a ty recyklované, vztahující se na hodnocení technických vlastností a jejich dopad na zdraví a životní prostředí. Příručka bude obsahovat sekce o legislativě, normách a národních požadavcích, které pomohou zúčastněným stranám zlepšit své znalosti o uvádění stavebních výrobků obsahujících sekundární materiály na trh.